In Gesprek Advies
Voor een optimale verbinding tussen beleid en uitvoering

Wat kan ik voor je doen

Onderzoek

Mijn expertise als onderzoeker is kwalitatief onderzoek omdat ik juist gesprekken, ervaringen en verhalen zo belangrijk vind voor waardevolle informatie. Bovendien staan in mijn onderzoeken vaak de verschillende perspectieven van betrokkenen centraal. Want burgers, uitvoerders, beleidsmakers en andere professionals kijken anders, hebben andere ervaringen  en hebben andere belangen, die allemaal van waarde zijn om van te leren. Door mijn juridische expertise en bestuurskundige onderzoek te combineren, maak ik inzichtelijk hoe het recht wordt ervaren en uitwerkt in de praktijk.

Effect en beweging

Onderzoek doen is voor mij een manier om belangrijke inzichten te verzamelen. Dan is het echter nog lang niet klaar. Ik vind het belangrijk dat onderzoeken niet ergens in een la terecht komen, maar dat ze juist organisaties inspireren om aan de slag te gaan. In mijn proefschriftonderzoek aan de universiteit heb ik gekeken naar de effectiviteit en de doorwerking van de uitspraken van de Nationale ombudsman in de overheidspraktijk: op welke manier kun je ervoor zorgen dat rapporten daadwerkelijk aanzetten tot leren? Hierdoor ben ik er nog meer van overtuigd geraakt dat een onderzoek een belangrijk startpunt is, maar dat het voor verandering cruciaal is om samen in gesprek te gaan over de bevindingen. Daarom denk ik ook graag mee over de vraag hoe betrokkenen in beweging kunnen worden gebracht: van met elkaar tot (prioritering van de) aanbevelingen komen tot bijvoorbeeld workshops met de medewerkers over de verbeterpunten. 

Onderwijs en training

In mijn onderwijs en cursussen staat de vraag 'hoe werkt het recht in de praktijk' centraal. In het cursus 'conflicthantering tussen burger en overheid' neem ik, samen met Wendy Versteeg, professionals en/of studenten mee in het burgerperspectief: Hoe ervaren burgers de juridische procedures (zoals bezwaar en klachtprocedures), wat vinden burgers belangrijk (inzichten uit de procedurele rechtvaardigheid) en op welke manier kun je als overheid hier mee aan de slag (oefenen met conflicthanterings- en mediationvaardigheden). 

Ook in de cursus 'beter worden van klachten' gaan klachtenfunctionarissen en kwaliteitsmedewerkers, samen met mij en Manja Bomhoff, aan de slag om te leren van klachten. Ook hierin staat het leren van en met elkaar centraal.