In Gesprek Advies
Voor een optimale verbinding tussen beleid en praktijk

Wat kan ik voor je doen?

Onderzoek

Mijn expertise als onderzoeker is kwalitatief onderzoek omdat ik juist gesprekken, ervaringen en verhalen zo belangrijk vind voor waardevolle informatie. Bovendien staan in mijn onderzoeken vaak de verschillende perspectieven van betrokkenen centraal. Want burgers, uitvoerders, beleidsmakers en andere professionals kijken anders, hebben andere ervaringen  en hebben andere belangen, die allemaal van waarde zijn om van te leren. Door mijn juridische expertise en bestuurskundige onderzoek te combineren, maak ik inzichtelijk hoe het recht wordt ervaren en uitwerkt in de praktijk.

Effect en beweging

Ik vind het belangrijk dat onderzoeken niet ergens in een la terecht komen, maar dat ze juist organisaties inspireren om aan de slag te gaan. In mijn proefschriftonderzoek aan de universiteit heb ik gekeken naar de effectiviteit en de doorwerking van de uitspraken van de Nationale ombudsman in de overheidspraktijk: op welke manier kun je ervoor zorgen dat rapporten daadwerkelijk aanzetten tot leren? Hierdoor ben ik er nog meer van overtuigd geraakt dat een onderzoek zelf een waardevol proces is, waarin de relatie, dialoog en reflectie centraal staat.