In Gesprek Advies
Voor een optimale verbinding tussen beleid en uitvoering

Publicaties

* Hoofdredacteur Tijdschrift voor klachtrecht (april 2017)

* Behoorlijk politieoptreden (2011)

* Leren van klachten, Var preadvies (2006)

Onderzoek

* Evaluatie Kifid (in samenwerking met KWINKgroep)

* Verkenning nieuwe werkwijze horen bezwaaradviescommissie