In Gesprek advies     
                                        Van beleid naar praktijk

Advies en onderzoek

Hoe kom je erachter hoe jullie beleid of jullie missie uitwerkt in de praktijk? Ik zie gesprekken en ervaringen als waardevolle informatie. Bovendien staan in mijn werk de verschillende perspectieven van betrokkenen centraal. Want burgers, uitvoerders, beleidsmakers en andere professionals kijken door een andere bril, hebben andere ervaringen en andere kennis en kunde. Al deze verschillende perspectieven zijn belangrijk om van te leren. Door mijn juridische expertise en bestuurskundige vaardigheden te combineren, maak ik inzichtelijk hoe papier uitwerkt in de praktijk. En nog belangrijker, hoe we beleid en praktijk kunnen verbinden en van elkaar kunnen laten leren.

Mijn opdrachtgevers bevinden zich binnen het publieke domein: van rechtspraak tot onderwijs, van schuldhulpverleningsorganisaties tot provincies, van inspecties tot ministeries, van gemeenten tot zorg. Hieronder een aantal publicaties:

Inspectieraad: leeronderzoek inspecteurs over hun vak, i.s.m. Manja Bomhoff van het Inzichtenlab. Een artikel hierover 'aandacht voor wat werkt' is open access te vinden op de website van het Tijdschrift voor Toezicht

Ministerie van Defensie: Een evaluatie van de klachtbehandeling bij het ministerie van Defensie

Raad voor de rechtspraak: onderzoek naar de kwaliteit van particuliere bewindvoering. Het rapport is te vinden via https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/rapportage-particuliere-bewindvoering.pdf

NVVK, Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening: onderzoek naar een breder schuldregelingspalet, i.s.m. Kwinkgroep

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: een verkenning naar de nieuwe wijze van horen door de bezwaaradviescommissie

Gemeente Amsterdam: onderzoek o.l.v. Alex Brenninkmeijer naar het bestuurlijk stelsel de gemeente Amsterdam