In Gesprek advies     
                                        Van beleid naar praktijk

Kwaliteit en audits

Kwaliteit, een begrip dat voor mij steeds meer betekenis heeft gekregen. In al mijn onderzoek en advies gaat het er uiteindelijk om, om de kwaliteit van beleid en dienstverlening binnen het publieke domein te verbeteren. Onderzoek naar een specifiek thema past daarbij, maar meer en meer kreeg ik de behoefte om alle facetten die tussen beleid en uitvoering met elkaar samenhangen ook in samenhang te bezien. Vanuit een kwaliteitskader de missie, leiderschap, de dienstverlening en leren en reflecteren bezien is daarvoor enorm geschikt. 

Een nieuw instrument hiervoor is voor mij de audit. Als auditor en beoordelaar werk ik samen met CiiO, een netwerkorganisatie die audits uitvoert voor de professionele dienstverlening (www.ciio.nl). Op dit moment richt ik me vooral op audits binnen de schuldhulpverlening, bewindvoering, budgetcoaching etc.