In Gesprek Advies
Voor een optimale verbinding tussen beleid en uitvoering

In gesprek

Overheidsinstanties, maar ook onderwijs- of zorginstellingen, hebben hun eigen systeem met juridische procedures, formulieren en juridische waarborgen, neergelegd in wetgeving en beleid. Dat is ook goed, dat biedt burgers belangrijke waarborgen als rechtsbescherming en rechtszekerheid. Tegelijkertijd hebben mensen soms het gevoel dat ze bij deze instanties tegen een muur aanlopen en 'van het kastje naar de muur worden gestuurd'.

Op welke manier kunnen deze twee 'werelden' met elkaar worden verbonden? Ik geloof erin dat organisaties kunnen leren van de ervaringen van de mensen voor wie en met wie ze werken. Door oog en oor te hebben voor de ervaringen, verwachtingen en overwegingen van zowel burgers als van professionals kunnen organisaties in hun beleid beter aansluiten bij de praktijk.