In Gesprek advies     
                                        Van beleid naar praktijk

Begeleiding van onderzoek

Ik zet mijn onderzoekservaring en expertise steeds vaker in door een bijdrage te leveren aan onderzoek van anderen. Bijvoorbeeld in deelname van begeleidingscommissies of als expert.

  • Als expert betrokken bij de Evaluatie klachtbehandeling Provincie Utrecht, uitgevoerd door Kwinkgroep
  • Lid van begeleidingscommissie, onderzoek bezwaarbehandeling, uitgevoerd door Hogeschool van Amsterdam / o.l.v. lector Arnt Mein

Fijne samenwerkingspartners zijn Kwinkgroep en Inspirited politics.

In verschillende onderzoeksprojecten heb ik ook samen met professionals in projecten gewerkt om hun eigen werk te onderzoeken en daarop te reflecteren. Bijvoorbeeld bij het ministerie van VWS, de Nationale ombudsman en verschillende Rijksinspecties.

Afstudeerdocent

Met onderwijs, scriptie- en stagebegeleiding begeleid ik studenten op universiteit en HBO om in hun onderzoek oog te krijgen voor het mogelijke verschil tussen beleid en uitvoering. Daarvoor daag ik ze uit om oog te hebben voor verschillende perspectieven en het benutten van de ervaringen van de professionals in de praktijk.