In Gesprek advies     
                                        Van beleid naar praktijk

Van beleid naar praktijk(en terug)

De dagelijkse praktijk van onderwijs, zorg en overheid is een stuk weerbarstiger dan het op papier lijkt. Met de beste bedoelingen worden beleid, wetgeving en missies vormgegeven, maar deze komen pas echt tot leven in de praktijk. In mijn onderzoek en advies ga ik daarom graag in gesprek met de mensen om wie het gaat. Natuurlijk met de bestuurders, beleidsmakers en politici. Maar vooral met de mensen voor wie de wetgeving en het beleid is bedoeld, namelijk inwoners, cliënten, klagers of andere betrokkenen. En niet te vergeten met de professionals die in er in de dagelijkse praktijk mee werken. Want juist burgers en professionals weten als geen ander hoe de praktijk eruitziet, wat er goed gaat en wat er beter kan. Met elkaar in gesprek over wat we willen bereiken en waarom, en samen onderzoeken wat er goed gaat en wat er beter kan!