In Gesprek Advies
Voor een optimale verbinding tussen beleid en praktijk

In gesprek

Overheidsinstanties, maar ook onderwijs- of zorginstellingen, hebben hun eigen systeem met procedures, formulieren en juridische waarborgen, neergelegd in wetgeving en beleid. Dat is ook goed, dat biedt burgers belangrijke waarborgen als rechtsbescherming en rechtszekerheid. Tegelijkertijd hebben mensen soms het gevoel dat ze bij deze instanties tegen een muur aanlopen en 'van het kastje naar de muur worden gestuurd'. Op welke manier kunnen deze twee 'werelden' met elkaar worden verbonden? 

Met mijn onderzoeken wil ik bijdragen aan een optimale verbinding tussen beleid en praktijk. Door oog en oor te hebben voor de ervaringen, verwachtingen en overwegingen van zowel burgers als van professionals, komen waardevolle inzichten naar voren. Deze inzichten terugkoppelen en organisaties stimuleren daarvan te leren, staat voor mij voorop. 

Per 1 januari 2020 heb ik mijn krachten gebundeld met Manja Bomhoff in Het Inzichtenlab. Samen staan wij voor onderzoek waarin mensen zich gezien en gehoord voelen. Onderzoek dat daadwerkelijk bijdraagt. Wij vertellen u graag meer over onze visie en onderzoeken op www.hetinzichtenlab.nl. En natuurlijk gaan we daarna graag verder met u in gesprek.